Ur. w Rochatyczach, uczestniczył jako ochotnik w Międzynarodowych Brygadach im. J. Dąbrowskiego, czł. KPP, PPR i PZPR, po wojnie m.in. naczelnik więzienia, odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP. Spoczywa na zamojskim cmentarzu.