Żołnierz I Dywizji T. Kościuszki, organizator i pierwszy prezes powstałego w 1962 koła terenowego Pol. Związku Głuchych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP (1965). Spoczywa na cmentarzu komunalnym.