Pochodził z Niewirkowa, święcenia otrzymał w 1891, był proboszczem m.in. Goraju, Puszczy Solskiej i Kosobudach, skąd w 1935 jako emeryt przybył do Zamościa. od 1944 kanonik honorowy Kapituły. Mieszkał przy ul. Konopnickiej. Zm. w 60. roku kapłaństwa. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).