Na listwowych dekoracjach sklepień w Zamościu zamiast motywów klasycznych, pojawił się w l. 20-tych XVII w. motyw rodzimy -  ciąg kielichów polnych dzwonków i na przemian stylizowanych kwiatków. Zachował się w 5 rynkowych kamieniczkach, przy Rynku Wielkim 10 aż na trzech sklepieniach.
Delikatny dzwonek, który prawdopodobnie  można wiązać z działalnością Jana Wolffa, prawie wyłącznie z Zamościem, a być może nie przetrwały  jeszcze w kilku innych kamienicach. Natomiast gdzie indziej (Kalisz, Gidle, kilka kamienic warszawskich) motyw dzwonka ma niewiele wspólnego jednak z rytmiką i subtelnością zamojskich listew dzwonkowych.


 * Listwy dzwonkowe w kamienicach rynkowych:
 - ul. Staszica 15 - izba tylna (1625-30),
 - Rynek Wielki 10 - podcienie, sień, izba oficynowa mniejsza (2 ćw. XVII w.),
 - ul. Kołłątaja 2 - sień (2 ćw. XVII w.),
 - ul. Staszica 17 - podcienie (2 ćw. XVII w.),
 - Rynek Wielki 12 - podcienie (3 ćw. XVII w.)