Ur. w Łabuniach. Ukończył szkołę handlową, gdzie był redaktorem pisma "Bratniak" i wiceprezesem Bratniej Pomocy. Działał w KPP (w poł. l. 30. w ścisłym władzach), będąc też redaktorem biłgorajskiego tygodnika. Przed samą wojną wyjechał za Bug, wrócił w 1940. 12 IV 1944 wybrany został przewodniczącym I-szej PRN (konspiracyjna, z końcem VII jawna), następnie II sekretarzem KP PPR i starostą (IX 1944 - I 1945). Pełniąc ten urząd w został aresztowany przez NKWD (był już wyznaczony na wicewojewodę na Ziemiach zachodnich). Później pracował w LPZB (na zamojskich budowach). Zamieszkał w Lublinie, gdzie był m.in. prezesem WZGS "SCh" i od 1969 czł. WRN. Zm. w Lublinie.