Tytuły dra filozofii i medycyny otrzymał na uniwersytecie w Reims. W 1759-62 wykładał w Akademii Zamojskiej na przywróconej wówczas katedrze medycyny. Był zdolny i chętny dzielenia się swoją wiedzą, ale spotkając się z niewielkim zainteresowaniem, przeniósł się na dwór prymasowski.