Ur. w Piotrkowie, ukończył szkołę handlową w Częstochowie. Od 1913 pracował w bankach, najpierw w Częstochowie, od 1919 w Zamościu. Pracował kolejno w II ZTP-O (buchalter), krótko w Ziemiańskim Tow. Wzajemnego Kredytu (dyrektor), w 1922-29 kierował oddziałem Banku dla Handlu i Przemysłu, później krótko w Brześciu. W 1930-49 zarządzał zamojską Komunalną Kasą Oszczędności. Działał w Radzie Miejskiej i Sejmiku (w komisjach rewizyjnych), Zamojskim Stow. Spożywców (również w komisji rewizyjnej 1918), kole szachowym Resursy, w OPL (w 1939 wykupił subskrypcję za 600 zł). W 1949 zamieszkał w Wieliczce, tam zmarł.