Bezpostaciowe, wertykalne, kamienne, na kilkustopniowych postumentach, zwieńczone krzyżem:
 - ul. Powiatowa 56 (1904), 
 - ul. Nowa tzw. "Biała figura" (z plakietą "Chusta Weroniki", niżej serce MB z 7 mieczami boleści, inskrypcja: Okaż nam Panie Oblicz Twoje a będziemy zbawieni i Boże pobłogosława nam w naszych urodzajach. Pamiątka wolności sómienia. Przedmieście Majdan 1905 r.),
- ul. Młyńska 16 (1906), w pobliżu miały się znajdować mogiły powstańców styczniowych,
- ul. Szczebrzeska 24, obok mostu (fund. małż. Tytoniowie, inskrypcja: Pod Twoja Obronę..., 1928),
 - ul. Moniuszki 18 (fund. Kapłonowa z okazji kupienia pola, inskrypcja: O Jezu zmiłuj się nad nami - zasłonięty teraz kapliczką z figurą MB, 1950),
 - przy drodze na Majdan (1958),
 - ul. Szwedzka 34 (współcz.).
Postaciowe, rzeźbiarskie,
kamienne:
 - MB Niepokalanego Poczęcia - przed katedrą, 1861, po zniszczeniu przez Niemców odnowiona w 1945 przez J. Siedleckiego, ponownie w 1966, piaskowiec, inskrypcja: Pod Twoją Obronę uciekamy się Św. Boża Rodzicielko, od wsch. O Maryjo bez zmazy poczęta módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, zach. I chcemy cię chwalić na czasy wieczne sercem i głosem, od płd. 1861 Parafianie - Poświęcono 8 IX 1864),
-  MB Niepokalana (ul. Majdan - obok szkoły), inskrypcja: O Maryjo strzeż serca mego, o Jezu niewypósczaj z niego, puki nam  tchu stanie nieupusczaj nas Panie 1908 r.,  odnowiona przed 2020,
 - MB (ul. Majdan), inskrypcja: O Maryjo, módl się za nami, 1952 rok, w 2019 uszkodzona,
 - MB - przed klasztorem franciszkanek (ul. Żdanowska),
 - MB - przed klasztorem redemptorystów (ul. Kościuszki),
 - MB Niepokalanego Poczęcia ul. Związkowa 20 (inskrypcja: O Matko Niepokalanie Poczęta - Módl się za nami. Fundatorzy osiedla Podgroble, 1958),
 - MB - ul. Śląska 65 (posesja małż. Bondyrów, dom rodzinny o. Ryszarda Szostaka CSSR, z okazji prymicji, kam. józefowski, 1987),
 - MB - ul. Kraszewskiego 23 (fund. małż. Łysakowskich, wotum za odzyskanie zdrowia, inskrypcja: Matko Boża ratuj lud Twój, w miejsce drewn. 1995).
  - św. Franciszek - ul. Brzozowa 4 (pocz. XX w., do 1941 stał na wysokim cokole przy ul. Lubelskiej, ob. posesja Gruszeckich),
 - św. Józef - przed klasztorem redemptorystów (wewnątrz terenu klasztoru)
 - św. Józef z Dzieciątkiem przed klasztorem franciszkanek (ul. Żdanowska).
W XVIII w. figury św. Jana Nepomucena stały za groblą szczebrzeską (na rozstaju dróg, autor Johan Gottlibmajer) i przed Akademią. Przed jej gmachem stał również drugi Jan Kanty (obie były przedmiotem kultu młodzieży).


 * Bliżej nie zidentyfikowana figura jeszcze w l. 60. stała przy wjeździe do ul. Śląskiej.