W 1925 powstał zakład W. Ksykiewicza i S-ki (A. Suchowierz wniósł urządzenia i lokal oraz S. Kozyra umiejętności zawodowe i 300 zł). W 1928 obok W. Ksykiewicza i s-ki (ul. Żeromskiego 4) i J. Strzyżowskiego (Rynek W.), trzeci zakład - kolejną "Fotografię Artystyczną" - prowadził do 1936 Antoni Jabłoński (ul. Bazyliańska 1 - stary zakład Suchowierzów). A. Jabłoński szczycił się złotym medalem zdobytym w 1910 na Esposizione Internazionale w Neapolu. Był wydawcą pocztówek, jego fotografie publikował krakowski IKC, zakład miał gablotę reklamową (ul. Staszica 19 - mieścił się tam również jego sklep kolonialny).
W 1930 w gmachu Czerskiego powstał zakład ucznia Jabłońskiego - Franciszka Obsta, który wg ogłoszenia prasowego: posiadał nowoczesne urządzenia do zdjęć przy świetle dziennym i altanę do zdjęć ciepło ogrzaną. W 1936 J. Strzyżowski sprzedał swój zakład W. Ksykiewiczowi, a nieco później przestał też istnieć zakład Josyfa Zontaga vel Zyntaka (Rynek Wielki 3) - wykupiony przez P. Marciniewicza. W międzyczasie również funkcjonował pod kilkoma adresami zakład Fiszela Iliwickiego, m.in. po "Rembrandzie" jako "Foto-Film", a w 1935 przy ul. Kołłątaja 6 - "Express-Film", w 1936 przy ul. Ormiańskiej 10. Zakład Iliwickiego przejął później Kiwa Ginsberg ("Foto-Express-Film" ul. Kołłątaja 6).
W 1937 działały 4 firmy fotograficzne: W. Ksykiewicza (Rynek 11), F. Obsta (ul. Żeromskiego 15) oraz nowe: "Wenus" (od 1934) Pawła Marciniewicza (Rynek W. 3) i "Foto-Film" Leona Gierosia (ul. Lipska 27). W 1937 powstały jeszcze obok wspomnianej firmy Ginsberga: "Foto-Rekord - Nowoczesna Fotografia" Juliana Dubiela (przy ZOO) i zakład "Fotograf Józef Woiński" (ul. Partyzantów d. 45). W 1938 powstał "Foto-Sport" Wacława Warwasiewicza (ul. Piłsudskiego 11 - na przeciw "Hetmana", w czasie wojny ul. Kilińskiego "Foto-Extra"). Przed wojną powstały jeszcze "Foto-Sport" Stanisława Bieliczenki (ul. Partyzantów, następnie Kilińskiego) oraz "Foto-Leica-Film" Jankiela Hausa (ul. Staszica 5) i "Foto-Zamość" W. Surmacza. Był też czynny kolejny z Herszonów - Szloma (ul. Piłsudskiego d. 22). Wykonywano głównie portrety i zdjęcia okolicznościowe.
W czasie okupacji przestało istnieć stare atelier przy Rynku Wielkim 11. W związku z budową w tym miejscu kamienicy, W. Ksykiewicz przeniósł się na ul. Zamenhofa 18. Pożydowski zakład przy ul. Staszica 5 przejął Władysław Surmacz (po wojnie na Nowym Mieście, również "Foto-Zamość" następnie krótko w spółce z P. Marciniewiczem przy ul. Pereca), a zakład po aresztowanym przez Niemców W. Warwasiewiczu - S. Bieliczenko z Hrubieszowa (małoobrazkowe), następnie od 1944 Aleksander Łaruszkin. Powstał też nowy - "Foto-Styl" Michała Murawskiego (ul. Żeromskiego 12) a w 1942 przy ul. Żeromskiego 10 "Fotocentrala" Włodzimierza Wolskiego (z czasem jego własność), Jana Kilarskiego i Kazimierza Kaniora. Zakład świadczył usługi dla Niemców, którzy nie mieli własnego zakładu, powiązany z AK i zatrudniający 16 osób. Dla podziemia u Obsta pracował Franciszek Ziąbkowski (1917), który później krótko prowadził firmę przy ul. Okrzei. Po wojnie wyjechali z Zamościa A. Łaruszkin, S. Bieliczenko i L. Gieroś.


 * W "Fotocentrali" W. Wolski zatrudniał w czasie wojny, chroniąc przed wywiezieniem do Niemiec kilkanaście młodych osób, pracowali tam m.in. Maria Skwarek, Stanisław Cyzman, Henryk Wójcik, Tadeusz Foltański, Franciszek Król, Jerzy Kozłowski, Genowefa Tittenbrun, Helena Kic.