Dla ogrodu pałacowego fontannę zaprojektował słynny Santi Gucci (1591). W 1924 maleńka fontanna powstała na terenie Zoo.  Na pocz. l. 60. powstała fontanna przed Urzędem Powiatowym (po latach ponownie na kilka lat uruchomiona w 1997). Niewielka fontanna znajdowała się także w ogródku jordanowskim, a także na osiedlu przy ul. Orzeszkowej. W 1971 założona została na dziedzińcu hotelu "Renesans", po latach w V 1993 ponownie otwarta (na pierwszy rzut oka wydaje się, że z kilku niewielkich otworków woda wytryska do góry i opada. Jeśli jednak przyjrzeć się uważnie, to okaże się, że przed opadnięciem woda zatacza jeszcze kilka kolistych ruchów. Cichy plusk  wody, połączony z nastrojową muzyką z kawiarni, pozwala bywalcom sympatycznie spędzić czas. Najwięcej uciechy mają niewątpliwie maluchy. Chlapią się i pluszczą do woli).
10 VIII 1968 stanął w czynie społecznym przy ul. Piłsudskiego 1 obok kwiaciarni nieistniejący już zdrój uliczny, którego pomysł przywiózł z Bułgarii jeden z notabli miejskich. Nazwany był szumnie fontanną proj. M. Grechuty (wyparł się jej ze względu na wykonanie) zrealizowany przez J. Pleskaczyńskiego a dekoracyjny murek przez "Budowlankę". Na pocz. l. 70-tych była skromna fontanna przed gmachem Technikum Budowlanego (wyk. uczniowie). W 1978 powstał niezrealizowany projekt fontanny w parku (B. Skórzyńska). Prawdopodobnie w l. 70-tych powstała fontanna na terenie parkowym koszar z rzeźbą rybaka z rybą.
W l. 80-tych przez pewien czas była fontanna na os. Kilińskiego. Nie zrealizowano fontanny w centrum osiedla J. Zamoyskiego (pusty basen), w 2004 uruchomiona, w 2011 usunięta. W IX 2009 fontannę z mosiężną stylizowaną rzeźbą ustawiono przy "Kropli mleka" (usunięta po kilku tygodniach, powróciła w XII t.r.). 8 XI 2011 uruchomiono atrakcyjną, kolorowo dynamicznie podświetlaną fontannę - woda tryska rytmicznie z 24 otworów - w płycie Rynku Wodnego (proj. Mariusz Plewa).
23 VIII 2015 o 20.30 w Parku Miejskim uruchomiono dwie pływające, podświetlane kolorowo fontanny (strumień wys. 16 m, czujniki zmierzchowe), Wydarzenie połączone z koncertem (harfa, fortepian), oglądała publiczność nigdy o tej porze w takiej liczbie nie notowana  w parku.


 * Nie przetrwała zamówiona przez Kanclerza fontanna, jak i jej projekt, który Gucci udostępnił komuś, a do Zamościa w 1591 posłał zrobiony wg niego szkic do wykonania wodotrysku. E. Lisiecka przedstawia szereg przesłanek, że może  być zbieżny ze zrealizowaną w tym samym czasie i zrekonstruowaną współcześnie fontanną w Pińczowie. Wysuwa też domniemanie, że zamówienie mogło jednak dotyczyć kolegiackiej chrzcielnicy - też licznie realizowane w warsztacie Gucciego
* Tak, to była mała fontanna, zaprojektowana w kształcie Starego Miasta. Projekt ten nie został zrealizowany. Później obok parku powstał wodopój, który przypisywano mnie, ale to nieporozumienie (z wywiadu z M. Grechutą, "Tygodnik Zamojski", 1996).