Założone zostało 2 III 1993 przez 22 działaczy - J. Zacharow (do 2002 przew.), oraz m.in. Irena Brzyska, Leszek Cataldo, Maria Krzyżanowska, Stanisław Michalski, Józef Przytuła, Marek Rzeźniak, Jerzy Sokołowski, Lucjan Wąsik, Adam Bachta, Iwonna Stopczyńska, Marcin Zamoyski. W 1994 zdobyło 5 miejsc w RM (M. Zamoyski, M. Szymański, A. Bachta, I. Stopczyńska, M. Krzyżanowska). W 1996 wybrano zarząd: J. Zacharow (ponownie przew.), M. Krzyżanowska, L. Cataldo, Jan Dysput i Zbigniew Karwat.