Czynne były po zakończeniu wojny, później przekształcane w licea. Osobne hasła: Gimnazjum Krawieckie, Gimnazjum Rolnicze, Gimnazjum Kupieckie, Gimnazjum Mechaniczne.