Szkoła żeńska, powstała w 1944, przyjmując 134 uczennice (dyr. Eugenia Jacewiczowa, 9 prac.), później upaństwowione, a w 1946 otwarto także liceum. Mieściło się w najpierw krótko w nadszańcu, potem gmachu Akademii (parter, od ul. Pereca i Rynku Solnego). W 1947-49 szkołę opuściło 550 absolwentów, było 11 nauczycieli. W 1950-51 czynne jako Państw. Liceum Przem. Odzieżowego I st. (dyr. L. Nowodworska). Uczyli m.in. Jan Larwiński, Franciszka Górska, p.p. Majdan, Poznański, Drezowska, Magnowska. Szyto systemem taśmowym bieliznę i odzież dla handlu uspołecznionego. Przy szkole działał chór.