4-letnie, czynne w 1944-46, prywatne, od 1945 państwowe, kierował nim Stanisław Kawa, specjalności: mechaniczny, stolarski i elektryczny, 173 absolwentów. W jego miejsce powołano Państwową Szkołę Przemysłową (osobne hasło).