Otwarte 10 XI 1916 w d. Akademii, przez Tow. Naukowe Szkół Średnich i Wyższych jako prywatne gimnazjum realne żeńskie, 20 VI 1918 przejęte przez Polska Macierz Szkolną. W 1919/20 upaństwowione, humanistyczne z łaciną od IV klasy, otrzymało imię Marii Konopnickiej. Od 1921 szkoła 8-klasowa, później od 1932 6-klasowa (po VI klasie "powszechnej") z podziałem na 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum) z podziałem na 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum o profilu humanistycznym i przyrodniczym, od 1937/38 jako II Państw. Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Uczennice: 1919/20 - 224, w poł. l. 20. - 300-340, 1930/31 - 264 (20% żyd.). W 1922 odbyła się pierwsza matura. Do 1939 - 389 absolwentek. Początkowo wspólna dyrekcja z gimnazjum męskim, później 1922-29 Wanda Madlerowa (osobne hasło), potem rok Maria Chrzanowska i 1930-39 Maria Kaczyńska. Pod względem wyposażenia długo było w sytuacji gorszej od gimnazjum męskiego. Krótko czynne było jeszcze po wejściu Niemców (3-29 XI). Funkcjonowało do 1948/49, następnie jako II Liceum Ogólnokształcące (osobne hasło) tamże: dyrektorzy, zasłużeni nauczyciele, wybitni absolwenci.