5-letnie, otwarte w 1784. Gimnazjum kierował prefekt, pracowało 5 nauczycieli oraz katecheta. Podstawowym językiem i celem kształcenia była łacina. Uczono też m.in. historii powszechnej od Mahometa do wypraw krzyżowych, geografii Francji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii oraz Azji, Afryki i Ameryki, historii naturalnej o zbożach, greki i niemieckiego, kalendarza i chronologii. W 1804 do klas gramatykalnych uczęszczało 166  (infimy 86, gramatyki 37, syntaksy 43) i do klas humanioralnych 60 (retoryki 36, poetyki 24).
Najbardziej znanym profesorem był Jan Birner (osobne hasło) - później pionier jedwabnictwa w Polsce, Michał Jurkowski (osobne hasło) - filolog hellenista, autor słownika grecko-polskiego, Jan Sierpiński, Andrzej Pruski (on jeden tylko z profesorów takowe okazał uzdolnienie, iż go w Warszawie ekonomem szpitala wojskowego uczyniono), Antoni Bietkowski. Ostatnim prefektem był Michał Dąbrowski (1802-1809), zarabiał rocznie 450 fl. (profesorowie od 300 do 400).