Ur. w Konstantynowie, ukończył Instytut Wychowania Fizycznego i podchorążówkę, służył w 62 p.p.. W 1930-38 pracował w zamojskim gimnazjum męskim, był organizatorem i opiekunem koła sportowego, od 1935 MKS-u, drużyny harcerskiej, Ligi Morskiej i Przysposobienia Wojskowego. Uczył też gimnastyki w szkole handlowej. W 1932 założył Koło Wychowawców Fizycznych organizujące zawody, pokazy, dokształcanie. Organizował z wojskiem rewie sportowe. Na lodowisku w parku organizował kursy łyżwiarskie (sam ćwiczył), wycieczki narciarskie, zakupił we Lwowie sprzęt do hokeja. Od 1935 prowadził Klub Miłośników Sportu (po południu zajęcia dla mężczyzn - gimnastyka, sucha zaprawa narciarska, boks, gry). Ożenił się zamościanką Romą Abraszewska, swoją dawną uczennicą.
W 1938 został instruktorem WF w Kuratorium w Lublinie, uczył też w gimnazjum Staszica. W 1939 w 3 DP, dowodził kompanią, działał w AK. Po wojnie był m.in. wojew. komendantem "Służby Polsce", dyrektorem Warszawskiego Urzędu Kultury Fizycznej, dyr. WKKF w Lublinie, organizował ośrodek kultury fizycznej i sportu przy Akademii Rolniczej, prezes Aeroklubu i AZS-u (1956-68), autor ok. 30 publikacji, w 1981 podczas konferencji w Zamościu wygłosił odczyt o wychowaniu fizycznym i sporcie w przedwojennym gimnazjum zamojskim. Malarz amator. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. Zm. w Lublinie.