Ur. w Zamościu (Nowa Osada). Ukończył szkołę mierniczą w Kursku. Przed I wojną był działaczem PPS, kilkakrotnie aresztowany, także czł. loży masońskiej "Wolni oracze". Pracował w centralnych instytucjach związanych z miernictwem (komasacje, parcelacje), od 1920 organizator urzędów ziemskich. W 1927-30 prowadził m.in. prace kolonizacyjne w Brazylii, gdzie założył kolonię "Orzeł Biały". Był prezesem Towarzystwa Kolonizacyjnego i Stowarzyszenia Opieki nad Emigracją. Autor kilku publikacji (m.in. poradnik Prace urzędów ziemskich 1920). Po nieudanej operacji sparaliżowany. Jego córka Alina była żoną popularnego podróżnika i pisarza, znani jako Alina i Czesław Centkiewiczowie.