W 1582 wymierzał grunty pod zabudowania miejskie Franciszek Porowski (Porawski). W XVIII-wiecznym Zamościu umiejętnościami geometrów wykazywali się w profesorowie Akademii Zamojskiej: Michał Pruski przysięgły geometra krajowy, Franciszek Słupski, Franciszek Niewieski, Stanisław Niewieski, Stanisław Duńczewski oraz architekt Jerzy De Kawe, w XIX w. Jan Birner. Istnieje też  z 1724 wzmianka w BOZ - Johann Hecke geometra w Zamościu. Mieszkał w Zamościu a potem w Żółkiewce geometra Jan Gisges (1764-1831). W Zamościu urodzeni, ale poza Zamościem zasłynęli Bolesław Giliczyński, Kazimierz Tomorowicz oraz Sidney Ivor Luck z pochodzenia Żyd, który ukończył w Londynie studia i jako geodeta wysłany został w 1912 do Australii, później kapitan i inżynier królewski.
W Zamościu mieszkał geometra rządowy Antoni Rogaczewski. Z czasów współczesnych należy wymienić takie osoby jak geometra przysięgły Piotr Golakowski (? - 1926) ze Żdanowa, Nikodem Rudzki (1930, ul. Orlicz-Dreszera), Józef Kolanowski, Ignacy Stefanek, Stefan Jawor, Antoni Grabowski, Henryk Tukendorf, Adolf Wróbel. Wspomnieć należy też geometrę J. Waśniewskiego (wymieniony w spisie adresowym z 1926, ul. 3 Maja 15), Mieczysława Ciszewskiego, który 28 IX 1944 jako pierwszy przystąpił do reformy rolnej i Janusza Pogodzińskiego (przystąpił do niej 21 XI).