W II 1991 firma "Gea" otworzyła Giełdę Towarowo-Pieniężną "Grand Market" (Rynek Wielki 1) proponując obrót towarami w ilościach masowych, papierami wartościowymi, usługami, nieruchomościami, ale jej żywot okazał się krótki. 22 II 1993 otwarto I-szą we wsch. Polsce giełdę towarowo-hurtową (ul. Szczebrzeska 69A, pod dachem, czynna od 4-tej rano). Powstała też giełda handlowo-usługowa, a właściwie targowisko rolne (za "Bartoszem" w poniedziałki, środy, piątki). Pierwsza szybko upadła, druga, gdy podniesiono opłaty, przeniosła się do Kalinowic.