Pochodził z Moraw, też jako Gotfryd Gisges. W 1774-82 pracował dla ordynata Jana Jakuba Zamoyskiego (wcześniej dla Czartoryskich w Sieniawie). Ukończył budowę dzwonnicy kolegiackiej (1776) i prawdopodobnie zaprojektował mansjonarię. Poza Zamościem m.in. zaprojektował prezbiterium cerkwi w Szczebrzeszynie, nadzorował budowę kościoła w Tarnogrodzie, wznosił dla niego obiekty  m.in. w Beresteczku i Gródku Podolskim.