Pochodził z Kowieńszczyzny, studiował w Rydze i Dorpacie, był czł. POW, mjr WP. Pracował m.in. w delegaturze Rządu w Wilnie, był starostą kolejno w trzech powiatach, sędzią, m.in. w Białymstoku, w 1935-36 prezesem Sądu Okręgowego w Zamościu, później w Łucku, działaczem OZN i senatorem z Wołyńskiego. W 1939 aresztowany, zastrzelony razem z żoną przez NKWD. Jak wspominał Klukowski - znany w Zamościu jako straszny formalista i bardzo niemiły w stosunkach służbowych.