Właściciel warsztatu szewskiego, jeden z najbardziej uspołecznionych mieszkańców Zamościa, w 1912 reprezentował Zamość podczas Zjazdu Szewców Polskich w Warszawie. Po powrocie Rosjan z gronem zamościan rozstrzelany 25 VII. Schwytany został, gdy na rozkaz ...komendanta rosyjskiego rozdawał chleb żołnierzom. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (J).