Wykonał dekorację Kolegiaty z okazji pogrzebu Tomasza Zamoyskiego, ilustrował także poświęcony mu panegiryk (1726).