Historyczna nazwa wyniesienia usytuowanego wzdłużnie we wschodniej części miasta, współcześnie mało czytelnego w terenie (miejsce między ul. Gminną i ul. Wierzbową, najwyższy punkt w połowie ul. Skośnej), ale wyraźnie zaznaczającego się obie strony spadku. W stosunku do Starego Miasta osiąga przewyższenie do 15 m.
Nazwa powiązana z usytuowanym tam niewątpliwie, niezlokalizowanym dokładniej miejscem kaźni, w 1 poł. XIX w. wyszła z użycia. Odkryta w 2017 przez J. Żygawskiego na jednej ze starych map „austriackich” z 1777, w oryg. Galgen Berg (szubieniczna góra), a także rosyjskiej z 1814 (Gałgenberg). Odkrycie stanowi wartościowy przyczynek do historycznej topografii Zamościa. W aktach własnościowych teren ten nie miał nazwy własnej.
Podobny reliktowy charakter ma nazwa Galgenberg współcześnie znana m.in. w Wodzisławiu, Gorzowie i Tarnowskich Górach, a także w Schwäbisch Hall.