Ur. w Potoczku, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii). Od 1957 pracował w PMRN, był m.in. przewodniczący MKPG, kierował miejską gospodarką komunalną.  Zaangażowany w sprawy renowacji Zamościa był organizatorem i pierwszym kierownikiem zamojskich PKZ (1971-76), od 1987 dyrektor Wojew. Dyrekcji Dróg Miejskich. Był czł. MRN, także czł. ZTF.