Ur. w Radzyńskiem (Bojanówka), 6 lat pracowała w szpitalu wojskowym, 1925-1941 pielęgniarka w zamojskiej Kasie Chorych. Była w konspiracji, w tzw. "piątce" pionu propagandy i informacji BIP, aresztowana 20 II 1941, wywieziona do Ravensbrück, gdzie przebywała do 1945. Po wojnie w swoim zawodzie, w wydziale zdrowia w Zamościu do 1972. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP. Nie założyła rodziny. W 1945 zgłosiła jako utracone w czasie wojny 2 obrazy, Kossaka i ...Matejki.