Zamościanin, jak sam podkreślał "z dziada pradziada", grał w piłkę nożną i ręczną, w 1973 ukończył zaocznie krakowską AWF, nauczyciel w ZSB, później I LO, gdzie był zastępcą dyrektora (2002-2006), także w PLSP. Był również z-cą dyrektora Wydz. Kultury Fizycznej i Turystyki UW i pierwszym prezesem Wojewódzkiej Federacji Sportu (1976-85), a w 1986-88 prezes KS"Hetman". Od 1974 trener odnoszących sukcesy szczypiornistów "Padwy". Spoczywa na cmentarzu parafialnym. Od 2017 rozgrywany memoriał jego imienia.