Niemiec, został sprowadzony z Frankfurtu n. Menem przez ordynata Stanisława Zamoyskiego, znany także jako Graun. W 1828 nabył plac, a w 1835 wzniósł pierwszy murowany dom, zw. kamienicą, na Nowej Osadzie (ul. Listopadowa 44 - rozebrany w 1985). Miał 2 córki, Barbara (1835-1911) wyszła za mąż za Stanisława Kulaszyńskiego (w 1868 zapisał im pół domu), dając początek znanej w Zamościu rodzinie o tym nazwisku, ich synem był ks. Ludwik Kulaszyński (osobne hasło). Druga z córek Jakuba - Marianna (1836 - ?).