Na 18 tablicach wśród ok. 200 wyrytych nazw miejscami bitew widnieje - "Zamość 24 I - 22 XI 1813, 14 VII - 21 X 1831", a więc z datami obu oblężeń. 10 XI 2016 umieszczono tablicę poświęconą żołnierzom wyklętym z 9 miejscowościami, wśród  nich "Zamość - 8 V 1946".