Ur. w Ornatowicach, w czasie wojny był żołnierzem AK ps. "Żwirko" (ukończył szkołę młodych dowódców piechoty). Ukończył Liceum Biskupie w Lublinie. W 1952 otrzymał święcenia kapłańskie, od 1953 studiował na KUL, w 1957-95 wykładał na KUL (doktorat 1957, habilitacja w 1974), m.in. kierował Katedrą Historii Teologii Moralnej. Był też rektorem Wyższego Seminarium Duchownego (1975-82). Od 1992 prof. nadzwyczajny, od 2007 prof. zwyczajny, dr honoris causa Katol. Uniwersytetu we Lwowie (2018). Do 1997 pod jego kierunkiem powstało 155 prac magisterskich i 11 doktoratów.
W 1992-2002 był związany z zamojską diecezją, mianowany wikariuszem generalnym diecezji i kanclerzem kurii, której był współorganizatorem, z jego inicjatywy powstała biblioteka i archiwum, był też przewodniczącym Kolegium Red. "Zamojskiego Informatora Diecezjalnego". Posiada godność protonotariusza apostolskiego (1993). Autor 260 publikacji. m.in. monografii hab. poświęconej jezuicie Tomaszowi Młodzianowskiemu i monografii poświęconej teologii moralnej XX w. Na emeryturze powrócił do Lublina. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP (2009).