Sztuka malowania w przestrzeni publicznej, często kontrowersyjna, posądzana o wandalizm. W Zamościu w 2 poł. l. 90-tych powstała "Redha" - rozpoznawalny w mieście przez wiele lat logotyp, działała ponad 5 lat. rozwiązana, gdy nie mogli legalnie malować w mieście (pisali jakieś petycje żeby miasto udostępniło miejsca do malowania). W pierwszych latach XXI wieku powstała popularna później także poza Zamościem, uprawiająca pozytywne graffiti grupa Stforky .