Ur. w Wysokiem, po wojnie w Sitańcu, na pocz. l. 50-tych pracował w zamojskim radiowęźle jako technik dyżurny, w 1953 ukończył kurs radiotechniczny we Wrocławiu. Później pracował w Centrali Technicznej. Przez wiele lat prowadził zakład usługowy PSS przy ul. Żeromskiego. Latem 1956 w Warszawie nabył pierwszy w Zamościu telewizor ("Rubens", 14 cali, prod. NRD). Mieszkał przy ul. Haukego.