Ur. w Brodach, ukończył Seminarium Nauczycielskie w Sokalu (1928) i Konserwatorium Muzyczne we Lwowie (1934) oraz kurs WF, a w 1953 zaocznie AWF. Pracował w szkołach średnich Włodzimierza (1939-41 dyrektor). Do Zamościa przybył w III 1944, najpierw pracując w laboratorium wytwórni wód gazowanych. Od 1944 aż do emerytury uczył WF w gimnazjum i liceum, gdzie m.in. założył boisko szkolne, w 1945 założył SKS, prowadził orkiestrę, organizował drużynę harcerską o profilu wodniackim, a przez pewien czas od 1950 pracował w PLSP. Lubiany przez młodzież, jako ciepło wspominany "Gienio", był gawędziarzem, trochę fantastą (opowieści o planowanych po świecie podróżach wodnych).
Był przewodniczącym Rady Powiatowej WF i PW (k. l. 40.), czł. założycielem (jednym z aktywniejszych podczas konferencji) TKKF w Polsce i 8 dni później twórcą pierwszego w kraju ogniska TKKF (1957). Był organizatorem szkolnego koła fotograficznego i prekursorskiego w skali kraju filmowego ("Żak"), czołowym działaczem służb drogowych ORMO, współorganizatorem zamojskiego automobilklubu. Po przejściu na emeryturę działał w Klubie Pogodnej Jesieni. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1956). Spoczywa na zamojskim cmentarzu (O).


 * Chudy, lekko pochylony, z ciemną, jeszcze gęstą czupryną, z niewielkim wąsem, z twarzą pobrużdżoną, choć nie był stary. Lwowiak, ale nie typowy. Nie tak sympatyczny, ja na ogół Lwowiacy. W dodatku był skażony do przedwojennej Polski. (B. Królikowski)