Handlował wszelkimi dobrami, ale poważną rolę odegrał w handlu solą i potażem. Cieszył się dużym poważaniem w Zamościu. Zamoyscy darowali mu dom przy ul. Ormiańskiej 6. Był w 1643-54 ławnikiem, później wójtem gminy ormiańskiej, imieniem której jeździł na Sejm celem zatwierdzenia przywilejów. Dowodził też milicją miejską. W 1650 nabył folwark pod Zamościem, na czele patrycjatu witał powracającego ordynata. Oddał duże zasługi dla kraju jako poseł i dyplomata (m. in. skłonił chana tatarskiego do odstąpienia od Chmielnickiego), za co otrzymał tytuł sekretarza królewskiego, szlachectwo i herb Wieniawa. Był dostawcą dworu królewskiego.
Jego syn Grzegorz Hadziejowicz mieszkał w domu przy ul. Ormiańskiej, w 1665 wycenianym na 8 tys., w opisie ze stajnią, studnią oraz komorą na owies, a także drewnianym "lokusem" i ...łazienką.