Jako pierwszy dostęp do Internetu uzyskał Urząd Wojew. (1995), następnie Zakład Energetyczny oraz NBP (1996, za pośrednictwem Telbank z Warszawy). Od 1996 łączność internetową zapewniał serwer w Urzędzie Wojewódzkim. Trzy minuty prywatnego buszowania po Internecie za pośrednictwem lubelskiego serwera kosztowały 2,16 zł!!! W ramach programu sponsorowanego przez zagraniczne firmy od VI 1996 korzystało z niego kilka szkół w Zamościu Akademia Rolnicza (darmo 2 godz. dziennie, poza tym limitem niska stawka)
Latem 1996 firma NetSystem przy ul. Peowiaków oferowała - udostępnianie zasobów światowej sieci internetu - serwisy informacyjne, pocztę elektroniczna, Interaktywny Katalog Firm, a 23 X 1996 uruchomiła internetowy serwis regionu zamojskiego (www.zamosc.pol.pl) W VI 1997 własny (już nie przez Lublin) serwer internetowy uruchomiła Telekomunikacja SA. 1 VIII 1998 otwarto I-szą w Zamościu internetową kawiarenkę (osobne hasło) Wg danych UKE w 2010 na terenie miasta było 8246 abonentów szerokopasmowego Internetu (w tym 639 biznesowych) 5-ciu firm. * Od 23 X 1996 serwer (dziś powiedzielibyśmy - strona) NetSystem oferował bieżący serwis informacyjny, strony (obecnie powiedzielibyśmy - zakładki) poświęcone historii Zamościa, turystyce i wypoczynkowi, kulturze, sportowi i mediom. Miał promować Zamojszczyznę w światowej sieci Internet - współpraca z Polską OnLine umożliwia bezpośredni dostęp do tych informacji m.in. Polakom zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych i Australii (w świecie Internet łączył 8 mln komputerów, w Polsce 30 tys.).