Ur. w Zamościu, wykształcenie średnie, przez 32 lata pracował na stanowiskach robotniczych w Zakładach Mięsnych, w 1985-89 poseł na Sejm, w l. 80-tych czł. MRN, działacz LOK i ZHP, ZMS.