Wyświęcony w 1935. Był wśród księży, którzy złożyli podpisy na memoriale do władz o prawne uznanie kościoła. Przez kilkadziesiąt lat proboszczem w Chełmie, w międzyczasie proboszczem i dziekanem zamojskiej parafii (1959-64), kanonikiem Kapituły arcybiskupiej. Spoczywa na cmentarzu w Chełmie.