Uczyła 1992-2000 i uczy obecnie w Liceum Społecznym, była wicedyrektorem szkoły. Specjalizuje się w historii najnowszej, badaczka dziejów Zamojszczyzny w okresie okupacji,  kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN w Lublinie, autorka  monumentalnego albumu Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna (2012, pol.-niem.-ang., nominacja do nagrody "Polityki"), współautorka Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, tek edukacyjnych IPN oraz tomu materiałów dydaktycznych do historii Polska - Rosja XX w., organizatorka wystaw. Laureatka nagród Animator Kultury Zamościa (2012) i KLIO III st. w kategorii autorskiej (2013). Prezes Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego. Mieszka w Zamościu.