W 1946 przybyła z Bondyrza do Zamościa, do 1973 uczyła w szkole ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym. Matka malarza Zbigniewa Jeżo. Zm. w Warszawie.