Ur. w Ciecierzynie, pod k. XIX w. osiadł w Zamościu. Współwłaściciel z bratem Ludwikiem znanej poza granicami kraju czynnej od 1896 fabryczki powozów i bryczek (osobne hasło) mieszczącej się przy ul. Partyzantów, zatrudniającej kilkunastu pracowników. Jeszcze w l. 20. należała do najbardziej znanych w Polsce, wydawała katalog, a niektóre ze stosowanych systemów stosowano tu prekursorsko. Rocznie produkowano ponad 50 pojazdów kilkunastu rodzajów, sprzedawanych m.in. na terenie Ukrainy i Rosji. W 1924 prowadził ją z 3 pracownikami, a po jego śmierci syn Henryk (osobne hasło). Spoczywa na zamojskim cmentarzu (R).