Długo była w posiadaniu znanej rodziny kupieckiej - Wentonów. Powstała jako dom drewniany w l. 80. XVI w., kilkadziesiąt lat później murowany. Od poł. XVIII w. miała wspólnych właścicieli z kamienicą nr 7. W 1759 kupił ją od ks. kan. J. Ziembińskiego - architekt Jerzy De Kawe. Kamienice musiały prezentować się okazale, skoro to u wdowy Zuzanny Kawowej (Suzanna Berantowna) zamieszkał w 1780 goszczący w Zamościu cesarz austriacki Józef II. Na przełomie XVIII/XIX w. obydwa domy należały do Mikołaja Rudkowskiego komisarza Jego Cesarsko-Królewskiej Mości. Od poł. XIX w. aż do ostatniej wojny były w posiadaniu kupców Pfefferów.

 * W kamienicy mieszkanie nr 2 w 1983-98 wynajmowano dla wojewodów, mieszkali tam Marian Wysocki, Janusz Różycki i Stanisław Rapa oraz komendant policji W. Szymaniak.