Pozostałości dawnych fos, nieużytki i dzikie pastwiska na Plantach, gł. mieszkańców Browarnej. Pierwotnie miała nazwę wziąć od sąsiedztwa strzelnicy i miejsca egzekucji - Kacie Doły. Z czasem nazwę "złagodzono" do tego pospolitego, powszechnie przyjętego określenia dla prowincjonalnej rzeczywistości (po deszczu w bajorkach miały się kąpać kaczki). Istnieje też żartobliwe wyjaśnienie nazwy - przekręcone ...Kocie Doły (od wiosną "marcujących się" kotów...). W przeszłości nieuporządkowane, ze stojącą na dnie wodą, było enklawą marginesu społecznego, miejsce popularnych w l. 50-tych crossów motocyklowych. Nazwa wyszła stopniowo z użycia wraz porządkowaniem i odtwarzaniem terenów fortyfikacyjnych.


 * W 1937 w Kaczych Dołach zamojski zawodowy złodziej H. zgwałcił i obrabował 200letnią mężatkę.