Zbudowana ok. 1920 przez Karola Kallwejta (przed wojną ul. Lwowska 23), jako dom czynszowy,  dwupiętrowa, na planie litery "L", wąskofrontowa (3 osie) o ramowych podziałach i urozmaiconym wystroju architektonicznym. W fasadzie na osi centralnej ganek na kolumnach, balkon z przeźroczową balustradą oraz półkoliste, przeszklone wejścia (na balkon o charakterze triforium) a także facjatka ujęta szerokimi spływami i słupkami.
Przed wojną mieszkali w niej m.in. znani w Zamościu m.in. Józef Stroiński, Ottokar Jun, Piotr Obniski - adwokaci i sędziowie, Kamilla Kopcińska, Helena Rogińska, Władysław Mickiewicz - nauczyciele, Stanisław Korczak, Elżbieta Rojkowa, Adam Mastaliński, Lucjan Kąpicki. W czasie okupacji był w niej urząd wysiedleńczy, po wojnie sztab radz. wojsk lotniczych, urząd ziemski, a od 1948 internat (męski LO), ob. szkoła "Lider".