Bardzo popularna powieść (1967, s. 269) Wiktora Welcza wydanej pod ps. Wiktor Zawada, której akcja rozgrywa się w Zamościu w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Opisuje 11-12 latków z jednej ulicy - Dzidka Centa, Byśka Stawskiego, Milki, Jędrka Szelesta i Jaśka od Pawła, którzy na swój dziecięcy sposób podejmują walkę z okupantem, z "hitleroszczakami" z Hitlerjugend. Ukazuje codzienne życie w okupowanym mieście, jednak dużo łagodniej, z perspektywy dziecka, groza wojny przeplatana jest humorem, domowym ciepłem.
O dalszych losach "Kaktusów" w Zamościu opowiada Wielka wojna z czarną flagą (1968, s. 415). Młodzi bohaterowie na swój dziecinny sposób walczą z niemieckim okupantem. walorem powieści jest humor rozładowujący pełne grozy sytuacje. Do 2016 ukazało się 6 wydań "Kaktusów" i 5 wydań "Wojen". 5 Akcja trzeciego tomu trylogii Leśna szkoła strzelca Kaktusa przenosi się z Zamościa na teren Zamojszczyzny.

 * Bohaterowie książek „Kaktusy z Zielonej ulicy” i jej kontynuacji „Wielka wojna z czarną flagą”
Bohaterowie główni – „Kaktusy”
 - Cent Zdzisław „Dzidek
 - Cielebąk Jan „Jasiek”, „Jasiek od Pawła”, „Szef”
 - Kokoszka Nikodem Kogut”, „Nikuś”
 - Stawski Zbigniew „Bysiek
 - Szelest Emiliana „Milka
 - Szelest Andrzej  "Szybki", „Jędrek”
Bohaterowie pierwszoplanowi
 - Cent Bronisław
 - Centowa

 - Cielebąk Paweł
 - Czupryna Mieczysław
 - Czuprynowa
 - Jędrusiaszczyk Apolonia „ Polcia-Kapelusik”
 - Modrak Roman
 - Sępiński (gospodarz)
 - Szelest Hipolit
Postacie epizodyczne
 - Franek
 - Fuks Mieczysław „Mencik”
 - Gold (dentysta)
 - Kazek (stolarz od Zipsera)
 - Kruppideldi Waldemar (kucharz, piłkarz, Austriak)
 - Kuba ze Żdanowa
 - Kuziołowa (wdowa po żołnierzu, dorożkarzu)
 - Ksiądz, „Bokser”
 - Modrak Joanna z d. Tukendorf
 - Pietruszka Marcin (gospodarz)

 - Szeląg Henryk z Zaułka
 - Smar Waldemar ze Żdanowa (wspak: Rams)
Postacie negatywne
 - Pacurek Johann
 - Teufel Ernst (gestapowiec, sturmfurer)
 - Teufel Hans „Długi", HJ-Furer
 - Ungehamer (nauczyciel)
 - Modrak (volksdeutsch)
Postacie wzmiankowane
Detkier Stach,
Georg (HJ), Felek v "Wiewióra", Feliks woźny, Frydlinsztajn Lejba, Fuks Lejba (krawiec), Hłabianki, Kurt (HJ), Krauz Zofia, Kwasowski, Marciniakowa, Pietruszka Aleksander, Rosen Sarka.
 * Tytułowa ulica to nazwa fikcyjna, chociaż istniała już nowa ulica o tej nazwie z zaledwie kilkoma domami. Wskazówką może być wzmianka o skręceniu z ul. Zielonej w ul. Lwowską. W książce występują autentyczne nazwy: Żdanowska, Jasna, Orla, Lubelska i inna fikcyjna ul. Krochmalna. Wspominany jest pisany jako nazwa własna Zaułek. Natomiast łatwy do zlokalizowania jest ogród Konwickiej (Kowerskiej).