Ur. w Szczebrzeszynie, z d. Siewiak, W czasie wojny uczestniczyła w tajnym nauczaniu (szkoła podstawowa), w 1960-71 uczyła j. polskiego w Technikum Ekonomicznym. W 1961 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Mieszkała przy ul. Partyzantów. Mąż Zygmunt Kabas (1900-1948) przed wojną zajmował się przewozem pasażerów, w czasie wojny  przewozem samochodem towarów.