Powstała przed 1612 (wcześniej może mur. podcienie),  w XVIII w. rozbudowana o tylny trakt (m.in. oficyna), Na pocz. XIX w. nadbud. drewniane, w poł. XX w, zamienione na murowane piętro. Znanym właścicielem był złotnik Konrad (poł. XVII w.), Miklasz Bart (XVII/XVIII w.), przed ostatnią wojną Icek Fink - miał sklep żelazny, po wojnie Władysława Szałapska, przed renowacją Stanisław Środa, z fryzjerem męskim i sklepem obuwniczym, po renowacji dryzjer męski, zegarmistrz.
w 1978-81 restaurowana, o 3-osiowej fasadzie z arkadowym podcieniem, wąską sienią na osi – nad wejściem nadproże i nadświetle, płycinowe drzwi, w podcieniu i I trakcie kolebkowo-krzyżowe podcienia.