Wzniesiona w 1905 (dawniej data w szczycie) przez Konarzewskich, później Winniczuków. Piętrowa, o 7-osiowej fasadzie z pozornym ryzalitem na osi – wysoka płycina zamknięta półkoliście i balkon na żel. konsolkach. W zwieńczeniu trójkątny szczyt z gzymsem i dekor. słupkami, ponadto podwójny działowy gzyms, naroża z pilastrami, okna z ławami i nadprożami, snycerka (drzwi). W 1939 trafiona bombą. Ok. 2010 gruntownie odnowiona. Mieszkali w niej  (d. ul. Lwowska nr 45, 51) m.in. Stanisława Żochowska i Bolesław Smyrski. a także właściciel apteki nowomiejskiej Herman Rubinson.
Istnieje projekt kamienicy w tym miejscu także z 1905 której i inwestorem był Andrzej Dragan, różniący się brakiem skrajnych osi (być może wcześniejsza wersja).