Powstała w 1898, w narożu pierzei południowej Nowego Rynku (róg ul. Ogrodowej). Wzniesiona przez Lejbę Katza, później wł. Dawida Katza (wwg), po wojnie własność Sikorów, potem Rycaków. Mur., piętrowa, fasada 5-osiowa, z gzymsami, oknami pilastrami  boniowanymi w narożach i ujmującymi centralną oś, okna w opaskach, ozdobne balkony. W 2008 przeprowadzono remont podnoszący walory estetyczne kamienicy. podwyższono dach i dodano lukarny (usunięto z frontonu datę powstania). 
Połączona przewiązką z oficyną od ul. Styczniowej - wspólna elewacja boczna 9 osiowa, z bramą na osi w przewiązce.Od ul. Ogrodowej sklep monopolowy Pastuszaka.