Ur. w Kiełczewicach, walczył w powstaniu styczniowym na Lubelszczyźnie pod rozkazami Czerwińskiego i Ćwieka, m.in. w potyczce pod Tyszowcami, dwukrotnie ranny. Po powstaniu szewc, mieszkał w Lubartowie, skąd w 1912 przybył do Zamościa (ostatnio przy ul. Radzieckiej). W 1920 otrzymał stopień podporucznika, a 1925 decyzją MSWoj. wciągnięty został na listę rzeczywistych weteranów, nie mających w powstaniu stopnia oficerskiego, w 1930 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (M).